۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۴۶:۳۸

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

در افق سند چشم­ انداز جمهوری اسلامی، جامعه ایرانی،جامعه ­ای برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری ومتکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی، هدف­ گذاری شده است.در نقشه جامع علمی کشور که برای تحقق اهداف سند چشم ­انداز تنظیم شده است، ضرورت توسعه علوم و فناوری‌های نوین و نافع، متناسب با نیازها و اولویت‌های کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

فناوری هسته ای یکی از پیشرفته ترین فناوری های عصر حاضر است. این فناوری نه تنها می تواند از طریق تولید انرژی الکتریکی در اقتصاد کشور نقش ایفاء کند، بلکه محصولات دیگر آن نظیر رادیو ایزوتوپها و سیستم های تصویر برداری و رادیوگرافی جزء جدایی ناپذیرِ بسیاری از فناوریهای جدید در حوزه­ های مختلف صنعت،کشاورزی و پزشکی هستند.

در حال حاضر نزدیک نیم قرن از تاسیس اولین سایت هسته ای کشور (راکتور امیر آباد) می گذرد.طی این مدت فناوری هسته ای ایران دچار تحول چشمگیری از لحاظ کمی و کیفی گردیده است.امروزه ایران دارای مجموعه متنوعی از امکانات و سایت های هسته ای نظیر راکتورها، شتاب دهنده ها، تاسیسات فرآوری اورانیم، کارخانه های غنی سازی، کارخانه تولید آب سنگین ، و تاسیسات تولید رادیو ایزوتوپ می­ باشد.

با توجه به توسعه صنایع مرتبط با فناوری هسته­ ای، تربیت و تامین متخصصین متعهد و خلاق برای پاسخگوی به نیازهای روزافزون این صنایع ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر با توجه به پیچیدگی، تنوع و ماهیت فرا رشته­ ای فناوری هسته­ ای، آموزش پژوهشگران مربوطه فراتر از ساختار دوره های کارشناسی ارشد بوده ولازم است دوره های دکتری متناسبی برای تربیت متخصصین مورد نیاز در سطوح عالی ایجاد شوند. لذا، دوره تحصیلات تکمیلی مهندسی هسته ­ای با پذیرش دانشجویان در گرایش ­های راکتور، چرخه سوخت، کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها و پرتوپزشکی در مقطع کارشناسی ارشد و پذیرش دانشجویان در  گرایش­های راکتور، چرخه سوخت، کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها در دانشکده مهندسی انرژی برقرار است.

برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای کلیک کنید.

مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد

1-تعریف و هدف

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای مجموعه ای است شامل دروس نظری و عملی جهت تربیت متخصصین هسته ای. این دوره آموزشی در 2 سال (4 نیمسال) و در چهار گرایش مهندسی راکتور، چرخه سوخت هسته ای، کاربرد پرتوها و مهندسی پرتوپزشکی ارایه می شود.

2- نقش و توانایی

دانش آموختگان این دوره زمینه ­های تخصصی لازم جهت احراز مسولیت­ های زیر را کسب خواهند نمود:

 • توانایی شبیه سازی و انجام محاسبات مربوط به طراحی راکتورهای هسته­ای
 • توانایی تحلیل ایمنی راکتورهای هسته­ ای
 • توانایی انجام محاسبات حفاظت در برابر پرتو و آشکارسازی پرتوها
 • انجام پروژه های مربوط به کاربرد پرتو در صنایع مختلف همچون هسته ای، نفت، گاز و …
 • انجام پروژه های مربوط به چرخه سوخت هسته­ ای
 • مدیریت پسماند سوخت هسته­ ای
 • توانایی شبیه سازی دستگاه پرتوپزشکی و ارائه پروتکل های استفاده بهینه از این دستگاه ها جهت بکارگیری در مراکز پزشکی
 • توانایی طراحی درمان به کمک پرتو و انجام محاسبات دزیمتری مربوط به آن

3- طول دوره و شکل نظام

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال (4 نیمسال) است. نظام آموزشی آن نیمسال – واحدی، دوره تدریس هر نیمسال مطابق تقویم آموزشی دانشگاه درحال حاضر 16 هفته خواهد بود.

4- تعداد واحدهای درسی و پژوهشی

تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی برای گرایش های مختلف مهندسی هسته­ای  به شرح زیر است:

 • گرایش مهندسی راکتور

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 31 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                     دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق                                            6 واحد

دانشجویان با مدرک کارشناسی فیزیک (گرایش هسته ای)                        6 واحد

دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی            4 واحد

  درس های تخصصی اصلی                                                              16 واحد

  درس های تخصصی اختیاری                                                          9 واحد

  پروژه                                                                                              6 واحد

 • گرایش مهندسی چرخه سوخت

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 30 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                                               

دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی شیمی                                           3 واحد

  درس های تخصصی اصلی                                                              15 واحد

  درس های تخصصی اختیاری                                                          9 واحد

  پروژه                                                                                              6 واحد

 • گرایش کاربرد پرتوها

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 31 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                      دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق                                              3 واحد

  درس های تخصصی اصلی                                                              16 واحد

  درس های تخصصی اختیاری                                                          9 واحد

  پروژه                                                                                              6 واحد

 • گرایش مهندسی پرتوپزشکی

تعداد کل واحد های آموزشی و پژوهشی 29 واحد به شرح زیر:

درس های  جبرانی:                                     دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق                                              6 واحد

دانشجویان با مدرک کارشناسی فیزیک (هسته­ ای)                                      3 واحد

  درس های تخصصی اصلی                                                              14 واحد

  درس های تخصصی اختیاری                                                          9 واحد

  پروژه                                                                                              6 واحد

تبصره 1: دانشجویان آموزش محور به جای گذراندن 6  واحد پروژه ،6 واحد درسی از دروس ارائه شده در گروه را می گذرانند. همچنین درس سمینار برای این دانشجویان اجباری می باشد.

4-1- دروس جبرانی

اگر دانشجویی تعدادی از واحدهای درسی لازم را در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده باشد، موظف است به تشخیص گروه مهندسی هسته ­ای کمبود واحدهای درسی خود را جبران کند که در گرایش­های مختلف متناسب با رشته دوره کارشناسی می­تواند متفاوت باشد.

5- شرایط پذیرش

5-1- دوره­ های کارشناسی قابل قبول

دانشجویان کارشناسی­ ارشد مهندسی هسته­ ای از طریق آزمون سراسری از بین دانش ­آموختگان کلیه گرایش­های دوره کارشناسی رشته های مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، و فیزیک انتخاب می­شوند.

5-2- آزمون ورودی

آزمون ورودی سراسری به صورت کتبی از دروس پایه و اصلی دوره کارشناسی به عمل می­آید. پذیرش در سایر قالب­ها تابع شرایط و ضوابط دانشگاه است.

5-3- زبان انگلیسی

آشنایی با زبان انگلیسی علمی به نحوی که دانشجو بتواند به سهولت از متون علمی آن زبان استفاده نماید، ضروری است.

برنامه دوره کارشناسی ارشد

گرایش­های مصوب رشته سیستم­های انرژی عبارتند از: مهندسی راکتور، چرخه سوخت، کاربرد پرتوها و مهندسی پرتوپزشکی. در ادامه، دروس جبرانی، تخصصی اجباری و تخصصی اختیاری مربوط به هر گرایش ارائه می­شود:

 • گرایش مهندسی راکتور

الف) درس های جبرانی :

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146501آزمایشگاه فیزیک هسته ای1
246500فیزیک هسته ای2
346504اصول ترموهیدرولیک3
4*28416کنترل اتوماتیک3

ب) درس های تخصصی اصلی:

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146511آزمایشگاه راکتور1
246517فیزیک بهداشت3
345510فیزیک راکتور 13
446512فیزیک راکتور23
546513انتقال حرارت هسته ای3
646514  فناوری نیروگاههای هسته ای3

 ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146537فیزیک راکتور پیشرفته3
246532دینامیک راکتورهای هسته ای3
328082جریان های دو فازی3
446536اقتصاد انرژی هسته ای3
546538فیزیک راکتورهای سریع زاینده3
646530ایمنی راکتورهای هسته ای3
746550مواد هسته ای3
846516چرخه سوخت هسته ای3
946580فیزیک راکتورهای گداخت3
1046515حفاظ سازی3
1146531مباحث پیشرفته در ایمنی هسته ای3
1228776محاسبات عددی پیشرفته3
1346535کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای3
1446631مدیریت سوخت هسته ای3
1546570روشهای آنالیز هسته ای3
1646539نظریه ترابرد و فرآیندهای تصادفی3
 • گرایش چرخه سوخت

الف) درس های جبرانی:

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146500فیزیک هسته ای3
246501آزمایشگاه فیزیک هسته ای1

ب) درس های تخصصی اصلی:

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146516چرخه سوخت هسته ای  13
246517فیزیک بهداشت3
346510فیزیک راکتور 13
446552چرخه سوخت هسته ای 23
526347طراحی راکتور پیشرفته3

 ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146540جداسازی ایزوتوپی3
246544فراوری اورانیوم3
346542طراحی و ساخت سوخت هسته ای3
426426انتقال حرارت پیشرفته3
528776محاسبا ت عددی پیشرفته3
628016سیالات محاسباتی پیشرفته ( CFD )3
746543پسمانداری هسته ای3
828073ترمودینامیک پیشرفته3
928069دینامیک سیالات پیشرفته3
1028031ریاضیات پیشرفته3
1126319طراحی تجهیزات فرایندی3
1246541شیمی و فرایند تولید رادیو ایزوتوپ3
1346536اقتصاد انرژی هسته ای3
1446550مواد هسته ای3
1546547مباحث ویژه درطراحی تجهیزات فرآیندی خاص3
 • گرایش کاربرد پرتوها

الف) درس های جبرانی :

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146500فیزیک هسته ای2
246501آزمایشگاه فیزیک هسته ای1

ب) درس های تخصصی اصلی:

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146517فیزیک بهداشت3
246563شتاب دهنده ها و کاربرد آنها3
346524کاربرد پرتوها و رادیو ایزوتوپها3
446510فیزیک راکتور 13
546522آشکار سازی ودزیمتری3
646523آزمایشگاه آشکار سازی ودزیمتری1

ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146561الکترونیک هسته ای3
246515حفاظ سازی3
328776محاسبات عددی پیشرفته3
446520دستگاههای پرتوپزشکی3
546535کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای3
646570روشهای آنالیز  هسته ای3
746571محاسبات ترابرد پرتوها3
846567آشکار سازی و دزیمتری پیشرفته3
946573مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها3
 • گرایش مهندسی پرتوپزشکی

الف) درس های جبرانی :

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146500فیزیک هسته ای2
246501آزمایشگاه فیزیک هسته ای1
325725فیزیولوژی و آناتومی3

ب) درس های تخصصی اصلی:

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146517فیزیک بهداشت3
246520دستگاههای پرتوپزشکی3
346521کارآموزی دستگاههای پرتوپزشکی1
446522آشکار سازی ودزیمتری3
546523آزمایشگاه آشکار سازی ودزیمتری1
646515حفاظ سازی3

ج) درس های تخصصی اختیاری: باید 3 درس از مجموعه درس­های جدول زیر که  در هر  نیم سال تحصیلی توسط گروه ارایه می شود با نظر استاد راهنما اخذ شود.

ردیفشماره درسنام درستعداد واحد
146561الکترونیک هسته ای3
228776محاسبات عددی پیشرفته3
346564طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی3
446535کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای3
546563شتابدهنده ها و کاربرد آنها3
646524کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها3
746571محاسبات ترابرد پرتوها3
846567آشکار سازی و دزیمتری پیشرفته3
946573مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها3
1046560ابزار دقیق مهندسی پرتو پزشکی3
1146562سیستم های تصویرگر پزشکی3
1246561الکترونیک هسته ای3
1328776محاسبات عددی پیشرفته3
1446564طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی3
1546535کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای3
1646563شتابدهنده ها و کاربرد آنها3

 لازم به توضیح است که دروس که با کد درس غیر از 46 شروع می­شوند، توسط دانشکده های غیر از مهندسی انرژی ارائه می­شوند.

پروژه:

دانشجویان موظف هستند تا پایان نیمسال اول، استاد راهنما و زمینه پیشنهادی پایان­ نامه خود را انتخاب و به تصویب گروه مهندسی هسته­ ای برسانند. همچنین دانشجویان باید تا قبل از پایان نیمسال دوم تحصیلی، پیشنهاد پروژه تفصیلی پایان­ نامه خود را به گروه مهندسی هسته ­ای ارائه کنند. دانشجویان آموزش محور به­ جای پروژه باید تا سقف 6 واحد از میان درس­های دانشکده، درس اختیاری خود را اخذ نمایند.

 • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu