۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۱۲:۵۰

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان
نام نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیکی آدرس وبگاه شخصی
محمد اتوکش دانشیار outokesh[at]sharif.edu صفحه شخصی
مهرداد بروشکی دانشیار boroushaki[at]sharif.edu صفحه شخصی
حسین خواجه پور استادیار khajehpour[at]sharif.edu صفحه شخصی
سیدابوالفضل حسینی دانشیار sahosseini[at]sharif.edu صفحه شخصی
عباس رجبی قهنویه استادیار rajabi[at]sharif.edu صفحه شخصی
رامین روشندل استاد roshandel[at]sharif.edu صفحه شخصی
یداله سبوحی استاد saboohi[at]sharif.edu صفحه شخصی
سورنا ستاری استاد صفحه شخصی
سیدحمیدرضا سلامی مربی salami[at]sharif.edu صفحه شخصی
علی اکبر صالحی استاد salehi[at]sharif.edu صفحه شخصی
محمد صمدفام استادیار samadfam[at]sharif.edu صفحه شخصی
اکرم عوامی دانشیار avami[at]sharif.edu صفحه شخصی
محسن غفاری استادیار ghaffari[at]sharif.edu صفحه شخصی
محمدباقر غفرانی استاد ghofrani[at]sharif.edu صفحه شخصی
خلیل مشکبار استادیار moshkbar[at]sharif.edu صفحه شخصی
معین معینی استادیار moeini[at]sharif.edu صفحه شخصی
عباس ملکی دانشیار maleki[at]sharif.edu صفحه شخصی
ناصر وثوقی استاد nvosoughi[at]sharif.edu صفحه شخصی
مصطفی سهراب پور استاد فقید درگذشت: بهمن ماه 1395
 نامنام خانوادگیشماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
آدرس وبگاه شخصی
علیاسدی021-66166120asadi[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
فاطمهبابایی نژاد021-66166113babaeenejad[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
مرضیهپورمقدسی021-66166089pourmoghadasi[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
افسانهدورودیان021-66166121dorudian[at]energy.sharif.irصفحه شخصی
صدیقهسپهری راد021-66166117s.sepehri[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
زلیخاگلزاری021-66166101z.golzary[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک آدرس وبگاه شخصی
محمد حسین پور خانمیری 1399 hosseinpourkhanmiri[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
میثم قادری 1399 mghaderi[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
فاطمه قاسمی 1400 fatemeh.ghasemi[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
90301327 وحید فیروزمند 1390 firouzmand[at]energy.sharif.ir
91302217 حسام قدکساز 1391 ghadaksaz[at]energy.sharif.ir
92302049 احمد حسین نژاد 1392 hosseinnezhad[at]energy.sharif.ir
92302051 بهزاد فرشیدیان 1392 farshidian[at]energy.sharif.ir
92302062 مینا کلاگر 1392 kolagar[at]energy.sharif.ir
93300171 مجتبی دارا 1393 dara[at]energy.sharif.ir
93302578 هادی شهابی نژاد 1393 shahabinejad[at]energy.sharif.ir
93302589 علی جهان بین 1393 jahanbin[at]energy.sharif.ir
93302607 سید محمد ابراهیمی سریزدی 1393 ebrahimi[at]energy.sharif.ir
93302618 معصومه برارزاده 1393 bararzadeh[at]energy.sharif.ir
94300279 فرشته ساحلی 1394 saheli[at]energy.sharif.ir
94302106 سید مهرداد زمزمیان 1394 zamzamian[at]energy.sharif.ir
94302128 علی عباسی گودرزی 1394 abbasi_goodarzi[at]energy.sharif.ir
95300142 الهام پیروزان 1395 piruzan[at]energy.sharif.ir
95300153 حمیدرضا خداجو چوکامی 1395 khodajou[at]energy.sharif.ir
95300164 امین حسنی 1395 hasani[at]energy.sharif.ir
95301639 نیلوفر رشته بر 1395 reshtebar[at]energy.sharif.ir
95300945 سمیه احمدی 1395 sahmadi[at]energy.sharif.ir
95300956 مرتضی حدادی 1395 haddadi[at]energy.sharif.ir
95300967 سودابه گلزاری 1395 golzari[at]energy.sharif.ir
95300978 فرشاد مطبوع 1395 fmatbou[at]energy.sharif.ir
96301987 سیدعبدالهادی حسین زاده 1396 hosseinzadeh[at]energy.sharif.ir
96301998 ابوالفضل رفیع زاده 1396 rafizade[at]energy.sharif.ir
96302037 سیدسعید سیدحسین 1396 seyedhossein[at]energy.sharif.ir
96302048 مرتضی محمودی 1396 mahmoudi[at]energy.sharif.ir
96302189 ایمان رمضانی 1396 ramezani[at]energy.sharif.ir
97302244 محمد نظم آبادی 1397 nazmabadi[at]energy.sharif.ir
97302255 داود نقوی دیزجی 1397 naghavi[at]energy.sharif.ir
97302266 جواد وثوقی 1397 javadvosoughi[at]energy.sharif.ir
97302277 زهرا بامشاد 1397 bamshad[at]energy.sharif.ir
97302288 محمدامین کیانی 1397 kiani[at]energy.sharif.ir
97302299 محمدرضا اردکانی فرد 1397 ardekani[at]energy.sharif.ir
97302306 مهشاد مدیری 1397 m_modiri[at]energy.sharif.ir
97300265 فرزانه رضائی 1397 drezaei[at]energy.sharif.ir
98300823 یاسمن توکل مقدم 1398 tavakol[at]energy.sharif.ir
98300834 علی غروی همدانی 1398 gharavi[at]energy.sharif.ir
98301563 علی کللی 1398 kolali[at]energy.sharif.ir
98301574 احسان ترابی 1398 ehsan.torabi[at]energy.sharif.ir
98301585 سیدسجاد جبل عاملیان 1398 sayedsajad.jabalamelian[at]energy.sharif.ir
98301603 فاطمه مچرشاوی 1398 fatemeh.mechershavi[at]energy.sharif.ir
98301614 جواد کوچک پور 1398 javad.kochakpour[at]energy.sharif.ir
98302343 حسین البونصراله 1398 hussein.albonasrulah[at]energy.sharif.ir
99300258 علی اکبر رضازاده 1399 rezazadeh[at]energy.sharif.ir
99302294 افروز عسگری 1399 afrouz.asgari[at]energy.sharif.ir
99302301 فاطمه سلحشور 1399 salahshour.fatemeh[at]energy.sharif.ir
99302312 مطهره کفالتی 1399 motahareh.kefalati[at]energy.sharif.ir
99302323 محمدحسین لباف 1399 mh.labbaf[at]energy.sharif.ir
99302334 امیررضا متفق 1399 amirreza.mottfegh[at]energy.sharif.ir
99302345 سیدمحمد امامی رضوی 1399 emami[at]energy.sharif.ir
99302356 مهسا رجبی 1399 mahsa.rajabi[at]energy.sharif.ir
99302367 ابوالفضل زینتی 1399 zinati[at]energy.sharif.ir
99302378 حامد محسنی پهلوان 1399 hamed.mohseni[at]energy.sharif.ir
99302429 محمد اسدی 1399 m.asadi[at]energy.sharif.ir
400300216 مریم میرزاعبدالهی ها 1400 maryam.mirzaabdollahiha[at]energy.sharif.edu
400300302 پرستو محبی 1400 parastoo.mohebi[at]energy.sharif.edu
400300902 مهدی قربانی اشرف 1400 ashraf.ghorbani[at]energy.sharif.edu
400301172 ستاره منصوری 1400 setare.mansouri [at]energy.sharif.edu
400301194 زینب علیزاده بیاتی 1400 bayati.alizadeh[at]energy.sharif.edu
400301329 علی اسدی 1400 ali.asadi[at]energy.sharif.edu
400301578 محمدجواد فلاح پور 1400 mohammadjavad.fallahpour[at]energy. sharif.edu
400301607 محدثه کوچکی 1400 mohaddese.koochaki [at]energy. sharif.edu
400301783 محمدحسین ارکان نیا 1400 mh.arkannian[at]energy.sharif.edu
شماره دانشجویی نام نام خانوادگی پست الکترونیک
98201044 محمدجواد فلاح پور Mohammadjavad.fallahpour[at]energy.sharif.ir
98201077 پیمان براتی Peyman.barati[at]energy.sharif.ir
98204734 سعید بستان Saeed.bostan[at]energy.sharif.ir
98204469 مهدی ولی پور Mehdi.valipour[at]energy.sharif.ir
98204471 علیرضا ابراهیم زاده Alireza.ebrahimzadeh[at]energy.sharif.ir
98204482 علی اصغر اسدی Aliasghar.asadi[at]energy.sharif.ir
98204493 علی اسدی Ali.asadi[at]energy.sharif.ir
98204511 رضوان خدادادی Rezvan.khodadadi[at]energy.sharif.ir
98204522 حمیدرضا سلگی Hamidreza.solgi[at]energy.sharif.ir
98204533 اردوان سلیمانی ardavan.soleimani[at]energy.sharif.ir
98204544 پگاه کیوان Pegah.keyvan[at]energy.sharif.ir
98204555 حسن راعی Hasan.raei[at]energy.sharif.ir
98204566 معین شعبان پور Moein.shabanpour[at]energy.sharif.ir
98204577 جواد نظری علی آبادی Javad.nazarialiabadi[at]energy.sharif.ir
98204588 امین زاهدی مطلق Amin.zahedimotlagh[at]energy.sharif.ir
98204599 یاسر سجودی Yaser.sojoodi[at]energy.sharif.ir
98204606 سعید حجت Saeed.hojat[at]energy.sharif.ir
98204641 رحمت اله خواجه رفیعی Rahmat.rafeei[at]energy.sharif.ir
98204652 امیرمحمد محمدی Amir.mohammadi[at]energy.sharif.ir
98204663 رویا براتی Roya.barati[at]energy.sharif.ir
98204696 مهدی کریمی Mehdi.karimi[at]energy.sharif.ir
98204703 محمد ابراهیمی Mohammad.ebrahimi[at]energy.sharif.ir
98204714 علی حلاج اکباتان Ali.halaj[at]energy.sharif.ir
98204725 سارا استوار Sara.ostovar[at]energy.sharif.ir
98204736 حمیدرضا توسطی Hamidreza.tavasoti[at]energy.sharif.ir
98204747 میرمحمدرضا خالقی Mr.khaleghi[at]energy.sharif.ir
98204758 اشکان شهبازی Ashkan.shahbazi[at]energy.sharif.ir
98204769 محمد ماندگاری میبدی Mohammad.mandegari[at]energy.sharif.ir
98204793 مصطفی احمدی Mustafa.ahmadi[at]energy.sharif.ir
98204809 مهدی خطیریان Mehdi.khatirian[at]energy.sharif.ir
98204811 مریم خیری Maryam.kheiri[at]energy.sharif.ir
98204833 هانیه طباطبایی مرادی Hanieh.tabatabai[at]energy.sharif.ir
98204844 اشکان عبدشاهی Ashkan.abdshahi[at]energy.sharif.ir
98204866 امیرحسین ویزان Amirhosein.wizan[at]energy.sharif.ir
98204877 رسول محمدی Rasoul.mohammadi[at]energy.sharif.ir
98204888 ستاره منصوری setare.mansouri[at]energy.sharif.ir
98204899 مرتضی سرزهی Morteza.sarzahi[at]energy.sharif.ir
98204917 امیر ملامحمدی صدفی amir.sadafi[at]energy.sharif.ir
98204928 سعید میرزایی Saeed.mirzai[at]energy.sharif.ir
98204939 سجاد بالفروش Sajjad.balforoosh[at]energy.sharif.ir
98204941 محسن باقری Mohsen.bagheri[at]energy.sharif.ir
98204952 حمیدرضا کبیرسلطان Hamidreza.kabir[at]energy.sharif.ir
98204963 آرمین خزائی Armin.khazaei[at]energy.sharif.ir
98204974 امیرفرزین نیکخواه Amir.nikkhah[at]energy.sharif.ir
98204985 مهران احمدپور Mehran.ahmadpour[at]energy.sharif.ir
98204996 محمدرضا احمدی Mohammadreza.ahmadi[at]energy.sharif.ir
98205002 مجتبی کرمی Mojtaba.karami[at]energy.sharif.ir
98205024 میلاد صفابخش Milad.safabakhsh[at]energy.sharif.ir
شماره دانشجویی نام نام خانوادگی پست الکترونیک
99200471 علیرضا قادرتوتونچی a.ghadertotonchi[at]energy.sharif.ir
99200493 گلناز افشون golnaz.afshoon[at]energy.sharif.ir
99200511 ارمغان سلیمانیان armaghan.solemanian[at]energy.sharif.ir
99200522 جعفر عالم گیر jafar.alamgir[at]energy.sharif.ir
99204319 علی اروانه ali.arvaneh[at]energy.sharif.ir
99204321 محمد ساکی mohammad.saki[at]energy.sharif.ir
99204332 میثم عبدلی meisam.abdoli[at]energy.sharif.ir
99204343 محمد قاسمی نورعینی mohammad.ghasemi[at]energy.sharif.ir
99204354 سیدمحمدرضا صفوی smr.safavi[at]energy.sharif.ir
99204376 حامد علی اکبرلو hamed.aliakbarloo[at]energy.sharif.ir
99204387 فاطمه جعفری ایمان fatemeh.jafari[at]energy.sharif.ir
99204398 کامیار محمدزاده رودکیان k.mohammadzadeh[at]energy.sharif.ir
99204405 فاطمه قهرمانی اقبلاغ fatemeh.ghahremani[at]energy.sharif.ir
99204416 فائزه کربلائی f.karbalaei[at]energy.sharif.ir
99204427 پارمیس کیانی parmis.kiani[at]energy.sharif.ir
99204438 مرتضی کلی وندی morteza.kolivandi[at]energy.sharif.ir
99204449 مسعود کیشانی فراهانی masoud.kishanifarahani[at]energy.sharif.ir
99204451 فاطمه درخشان محبوب fatemeh.derakhshan[at]energy.sharif.ir
99204462 علی حبیبی ali.habiby[at]energy.sharif.ir
99205383 سالار سلیمی کردلر salar.salimi[at]energy.sharif.ir
99205394 کامران عالیمردانی گله گردی kamran.alimardani[at]energy.sharif.ir
99205401 رضا منتهائی reza.montahaei[at]energy.sharif.ir
99205412 محمدحسن امام پورچاکری mh.emamporchakeri[at]energy.sharif.ir
99205423 فاطمه صانعی پور fatemeh.saneipour[at]energy.sharif.ir
99205434 ساینا جماعتی sayna.jamaati[at]energy.sharif.ir
99205456 مونا ربانی mona.rabbani[at]energy.sharif.ir
99205672 مهدی همایی نژاد mahdi.homayenezhad[at]energy.sharif.ir
99205694 مهرداد حیدری mehrdad.heidary[at]energy.sharif.ir
99205701 سیدحسین پورحسینی sh.pourhoseini[at]energy.sharif.ir
99205712 سامان عیسی وند saman.isvand[at]energy.sharif.ir
99205723 آرام چهر زارع aramchehr.zare[at]energy.sharif.ir
99205734 علیرضا سلیمانی alireza.soleimani[at]energy.sharif.ir
99207243 پوریا راستگو porya.rastgoo[at]energy.sharif.ir
99207254 هاشم رستمی hashem.rostami[at]energy.sharif.ir
99207298 زهرا فرحزادی zahra.farahzadi[at]energy.sharif.ir
99207305 امیرحسین کلانتری amirhossein.kalantari[at]energy.sharif.ir
99207316 مهسا عطارد mahsa.atarod[at]energy.sharif.ir
99207327 امیرسالار عبدالغفاری a.s.abdulghaffari[at]energy.sharif.ir
99207338 آرمان ابریشم باف arman.abrishambaf[at]energy.sharif.ir
99207349 علی آقاداداشی ali.aghadadashi[at]energy.sharif.ir
99207351 محمدسعید صفاییان ms.safaian[at]energy.sharif.ir
99207362 امیرمحمد علی حسینی am.alihosseini[at]energy.sharif.ir
99207373 زهره ثقفی zohre.saghafi[at]energy.sharif.ir
99209328 امیر شاه محمدی a.shahmohammadi[at]energy.sharif.ir
99209339 فرزاد فرزادپور farzad.farzadpour[at]energy.sharif.ir
99209341 بهروز مهدی زاده خرمی behrouz.mehdizadeh[at]energy.sharif.ir
99209352 تبسم میرشکارزاده tabassom.mirshekarzad[at]energy.sharif.ir
99209363 محمدعلی اسلامی mohammadali.eslami[at]energy.sharif.ir
99209374 همایون حسنوند homayoun.hasanvand[at]energy.sharif.ir
99209385 علی محمد دشوارگر alimohammad.doshvargar[at]energy.sharif.ir
99209396 میریوسف میرسیفی miryousef.mirseifi[at]energy.sharif.ir
99209403 امیرحسین نقیان a.naghian[at]energy.sharif.ir
شماره دانشجویی نام نام خانوادگی پست الکترونیک
400203181 فاطمه سادات عظیمی نصرآبادی fs.aziminasrabadi@energy.sharif.edu
400204601 حسین مشهدی hossein.mashhadi@energy.sharif.edu
400204612 ابوالفضل امطعه abolfazl.a@energy.sharif.edu
400204623 فاطمه دائی غفوری بصیر fatemeh.daei@energy.sharif.edu
400204634 امین عطایی فر amin.ataei@energy.sharif.edu
400204645 سیدمحمدرضا موسوی نژاد smr.mousavinejad@energy.sharif.edu
400204656 حسین محرابی hossein.mehrabi@energy.sharif.edu
400204667 اعظم مومنی azam.momeni@energy.sharif.edu
400204689 شیرین مشیری shirin.moshiri@energy.sharif.edu
400204691 فاطمه کاظم تبریزی fatemeh.kt@energy.sharif.edu
400204707 ریحانه قنبری reihaneh.ghanbari@energy.sharif.edu
400204718 پیمان ملائی peyman.mollaei@energy.sharif.edu
400204729 کیان ابتکار kian.ebtekar@energy. sharif.edu
400204731 امیرحسین احمدی ah.ahmadi@energy.sharif.edu
400204742 فاطمه تاتار fatemeh.tatar@energy.sharif.edu
400204753 محمد بیات mohammad.bayat@energy.sharif.edu
400205663 نگین برآورده negin.b@energy.sharif.edu
400205674 زهرا حاجی ابراهیمی zahra.hajiebrahimi@energy.sharif.edu
400205685 رامین جعفری ramin.jafari@energy.sharif.edu
400205696 لعیا رستمی laya.rostami@energy.sharif.edu
400205703 الناز قائدی elnaz.ghaedi@energy.sharif.edu
400205928 امیرسعید صدیقی as.seddighi@energy.sharif.edu
400205939 بهرنگ مافی behrang.mafi@energy.sharif.edu
400205941 رقیه وفایی سورکی roghayeh.vafaei@energy.sharif.edu
400205952 ساحل سعادتی sahel.saadati@energy.sharif.edu
400205963 محمدحسین شهبازی mh.shahbazi@energy.sharif.edu
400205974 امیرحسین باقرزاده ah.bagherzadeh@energy.sharif.edu
400205985 دانیال بنکداری danial.bonakdari@energy.sharif.edu
400205996 مهدیار دادجوی عشقی mahdiar.dadjoo@energy.sharif.edu
400206002 فاطمه نوری fateme.noori@energy.sharif.edu
400207589 سعیده شفیعی زرمیتانی saideh.shafiei@energy.sharif.edu
400207591 فاطمه مختار جوزانی fatemeh.mokhtarjoo@energy.sharif.edu
400207607 محمد مولودی mohammad.moloudi@energy.sharif.edu
400207618 محمد یوسفی پورانارکولی mohammad.yousefi@energy.sharif.edu
400207629 دریا احیائی darya.ehyaei@energy.sharif.edu
400207642 فاطمه شهابی راد fatemeh.shahabi@energy.sharif.edu
400207653 سیده آتنا فتحی sa.fathi@energy.sharif.edu
400207664 پرند هشیاری پور parand.hoshyaripour@energy.sharif.edu
400207675 زهرا محسنی zahra.mohseni@energy.sharif.edu
400207686 زهرا اسدی zahra.asadi@energy.sharif.edu
400207697 فرنام ضرابی شیرآباد farnam.zarrabi@energy.sharif.edu
400207704 محمد قائدی mohammad.ghaedi@energy.sharif.edu
400207715 زینب محسنی zeynab.mohseni@energy.sharif.edu
400207726 دلارام بیات delaram.bayat@energy.sharif.edu
400207737 علیرضا فارسی alireza.farsi@energy.sharif.edu
400207748 پرنیان احمدی parnian.ahmadi@energy.sharif.edu
400207759 مهسا صالحی mahsa.salehi@energy.sharif.edu
400209932 امید صلاح سامیانی omid.ss@energy.sharif.edu
400209943 المیرا غیاث آبادی فراهانی elmira.farahani@energy.sharif.edu
400209954 پویا بیگ حیدری pouya.beigahmadi@energy.sharif.edu
400207759 مهسا صالحی mahsa.salehi@energy.sharif.edu
400209965 علی ابراهیمی ali.ebrahimi@energy.sharif.edu
400209976 معین مهرافسر moin.mehrafsar@energy.sharif.edu
400209987 محمدعرفان درکی m.doraki@energy.sharif.edu
400209998 دلارام موحدیان عطار delaram.movahedian@energy.sharif.edu
400210014 ارشیا شیخ حسنی arshia.sheikh@energy.sharif.edu
400210003 دانیال صادقی danial.sadeghi@energy.sharif.edu
400210025 شایان وفقی shayan.vefghi@energy.sharif.edu
400210036 سامان حسین نژاد شهیر saman.hn@energy.sharif.edu
400200032 مرضیه اصل قاسمی اوغانی marzieh.aslghasemi@energy.sharif.edu
400200043 محمد شریفیان mohammad.sharifian@energy.sharif.edu
400200054 الهام عسگری elham.asgari@energy.sharif.edu
400200065 نرجس عمادزاده narjes.emadzadeh@energy.sharif.edu
400200076 کرم محمدپور 400200076@energy.sharif.edu
400200087 شایان محمددینی shayan.md@energy.sharif.edu
400200098 سمانه نوری samaneh.nouri@energy.sharif.edu
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu