۰۶, مهر, ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۴۹:۰۲

EN

فرم های آموزشی
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان
نام نام خانوادگی مرتبه علمی آدرس پست الکترونیکی آدرس وبگاه شخصی
محمد اتوکش دانشیار outokesh[at]sharif.edu صفحه شخصی
مهرداد بروشکی دانشیار boroushaki[at]sharif.edu صفحه شخصی
حسین خواجه پور استادیار khajehpour[at]sharif.edu صفحه شخصی
سیدابوالفضل حسینی دانشیار sahosseini[at]sharif.edu صفحه شخصی
عباس رجبی قهنویه استادیار rajabi[at]sharif.edu صفحه شخصی
رامین روشندل استاد roshandel[at]sharif.edu صفحه شخصی
یداله سبوحی استاد saboohi[at]sharif.edu صفحه شخصی
سورنا ستاری استاد صفحه شخصی
سیدحمیدرضا سلامی مربی salami[at]sharif.edu صفحه شخصی
علی اکبر صالحی استاد salehi[at]sharif.edu صفحه شخصی
محمد صمدفام استادیار samadfam[at]sharif.edu صفحه شخصی
اکرم عوامی دانشیار avami[at]sharif.edu صفحه شخصی
محسن غفاری استادیار ghaffari[at]sharif.edu صفحه شخصی
محمدباقر غفرانی استاد ghofrani[at]sharif.edu صفحه شخصی
خلیل مشکبار استادیار moshkbar[at]sharif.edu صفحه شخصی
معین معینی استادیار moeini[at]sharif.edu صفحه شخصی
عباس ملکی دانشیار maleki[at]sharif.edu صفحه شخصی
ناصر وثوقی استاد nvosoughi[at]sharif.edu صفحه شخصی
مصطفی سهراب پور استاد فقید درگذشت: بهمن ماه 1395
 نامنام خانوادگیشماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
آدرس وبگاه شخصی
علیاسدی021-66166120asadi[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
فاطمهبابایی نژاد021-66166113babaeenejad[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
مرضیهپورمقدسی021-66166089pourmoghadasi[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
افسانهدورودیان021-66166121dorudian[at]energy.sharif.irصفحه شخصی
صدیقهسپهری راد021-66166117s.sepehri[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
زلیخاگلزاری021-66166101z.golzary[at]energy.sharif.eduصفحه شخصی
نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک آدرس وبگاه شخصی
محمد حسین پور خانمیری 1399 hosseinpourkhanmiri[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
میثم قادری 1399 mghaderi[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
فاطمه قاسمی 1400 fatemeh.ghasemi[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
90301327 وحید فیروزمند 1390 firouzmand[at]energy.sharif.ir
91302217 حسام قدکساز 1391 ghadaksaz[at]energy.sharif.ir
92302049 احمد حسین نژاد 1392 hosseinnezhad[at]energy.sharif.ir
92302051 بهزاد فرشیدیان 1392 farshidian[at]energy.sharif.ir
92302062 مینا کلاگر 1392 kolagar[at]energy.sharif.ir
93300171 مجتبی دارا 1393 dara[at]energy.sharif.ir
93302578 هادی شهابی نژاد 1393 shahabinejad[at]energy.sharif.ir
93302589 علی جهان بین 1393 jahanbin[at]energy.sharif.ir
93302607 سید محمد ابراهیمی سریزدی 1393 ebrahimi[at]energy.sharif.ir
93302618 معصومه برارزاده 1393 bararzadeh[at]energy.sharif.ir
94300279 فرشته ساحلی 1394 saheli[at]energy.sharif.ir
94302106 سید مهرداد زمزمیان 1394 zamzamian[at]energy.sharif.ir
94302128 علی عباسی گودرزی 1394 abbasi_goodarzi[at]energy.sharif.ir
95300142 الهام پیروزان 1395 piruzan[at]energy.sharif.ir
95300153 حمیدرضا خداجو چوکامی 1395 khodajou[at]energy.sharif.ir
95300164 امین حسنی 1395 hasani[at]energy.sharif.ir
95301639 نیلوفر رشته بر 1395 reshtebar[at]energy.sharif.ir
95300945 سمیه احمدی 1395 sahmadi[at]energy.sharif.ir
95300956 مرتضی حدادی 1395 haddadi[at]energy.sharif.ir
95300967 سودابه گلزاری 1395 golzari[at]energy.sharif.ir
95300978 فرشاد مطبوع 1395 fmatbou[at]energy.sharif.ir
96301987 سیدعبدالهادی حسین زاده 1396 hosseinzadeh[at]energy.sharif.ir
96301998 ابوالفضل رفیع زاده 1396 rafizade[at]energy.sharif.ir
96302037 سیدسعید سیدحسین 1396 seyedhossein[at]energy.sharif.ir
96302048 مرتضی محمودی 1396 mahmoudi[at]energy.sharif.ir
96302189 ایمان رمضانی 1396 ramezani[at]energy.sharif.ir
97302244 محمد نظم آبادی 1397 nazmabadi[at]energy.sharif.ir
97302255 داود نقوی دیزجی 1397 naghavi[at]energy.sharif.ir
97302266 جواد وثوقی 1397 javadvosoughi[at]energy.sharif.ir
97302277 زهرا بامشاد 1397 bamshad[at]energy.sharif.ir
97302288 محمدامین کیانی 1397 kiani[at]energy.sharif.ir
97302299 محمدرضا اردکانی فرد 1397 ardekani[at]energy.sharif.ir
97302306 مهشاد مدیری 1397 m_modiri[at]energy.sharif.ir
97300265 فرزانه رضائی 1397 drezaei[at]energy.sharif.ir
98300823 یاسمن توکل مقدم 1398 tavakol[at]energy.sharif.ir
98300834 علی غروی همدانی 1398 gharavi[at]energy.sharif.ir
98301563 علی کللی 1398 kolali[at]energy.sharif.ir
98301574 احسان ترابی 1398 ehsan.torabi[at]energy.sharif.ir
98301585 سیدسجاد جبل عاملیان 1398 sayedsajad.jabalamelian[at]energy.sharif.ir
98301603 فاطمه مچرشاوی 1398 fatemeh.mechershavi[at]energy.sharif.ir
98301614 جواد کوچک پور 1398 javad.kochakpour[at]energy.sharif.ir
98302343 حسین البونصراله 1398 hussein.albonasrulah[at]energy.sharif.ir
99300258 علی اکبر رضازاده 1399 rezazadeh[at]energy.sharif.ir
99302294 افروز عسگری 1399 afrouz.asgari[at]energy.sharif.ir
99302301 فاطمه سلحشور 1399 salahshour.fatemeh[at]energy.sharif.ir
99302312 مطهره کفالتی 1399 motahareh.kefalati[at]energy.sharif.ir
99302323 محمدحسین لباف 1399 mh.labbaf[at]energy.sharif.ir
99302334 امیررضا متفق 1399 amirreza.mottfegh[at]energy.sharif.ir
99302345 سیدمحمد امامی رضوی 1399 sm.emamirazavi[at]energy.sharif.ir
99302356 مهسا رجبی 1399 mahsa.rajabi[at]energy.sharif.ir
99302367 ابوالفضل زینتی 1399 abolfazl.zinati[at]energy.sharif.ir
99302378 حامد محسنی پهلوان 1399 hamed.mohseni[at]energy.sharif.ir
99302429 محمد اسدی 1399 m.asadi[at]energy.sharif.ir
400300216 مریم میرزاعبدالهی ها 1400 maryam.mirzaabdollahiha[at]energy.sharif.edu
400300302 پرستو محبی 1400 parastoo.mohebi[at]energy.sharif.edu
400300902 مهدی قربانی اشرف 1400 ashraf.ghorbani[at]energy.sharif.edu
400301172 ستاره منصوری 1400 setare.mansouri [at]energy.sharif.edu
400301194 زینب علیزاده بیاتی 1400 bayati.alizadeh[at]energy.sharif.edu
400301329 علی اسدی 1400 ali.asadi[at]energy.sharif.edu
400301578 محمدجواد فلاح پور 1400 mohammadjavad.fallahpour[at]energy. sharif.edu
400301607 محدثه کوچکی 1400 mohaddese.koochaki [at]energy. sharif.edu
400301783 محمدحسین ارکان نیا 1400 mh.arkannian[at]energy.sharif.edu
شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
97201975 پرستو محبی 1397 Mohebi[at]energy.sharif.ir
97201986 صبا قلیزاده 1397 Gholizadeh[at]energy.sharif.ir
97204734 دنیا احمدی 1397 Ahmady[at]energy.sharif.ir
97204767 حسناسادات میرهادی 1397 Mirhadi[at]energy.sharif.ir
97204778 محمد وحیدیان 1397 Vahidian[at]energy.sharif.ir
97204789 محمدباقر ربانی فرد 1397 rabbanifard[at]energy.sharif.ir
97204807 مهدی قربانی اشرف 1397 GhorbaniAshraf[at]energy.sharif.ir
97204818 محدثه کفالتی 1397 Kefalati[at]energy.sharif.ir
97204831 زهرا پیامی گلهین 1397 Payami[at]energy.sharif.ir
97204842 محمد سلیمانپور 1397 Soliemanpoor[at]energy.sharif.ir
97204853 حسین نادری 1397 Naderi[at]energy.sharif.ir
97204875 علی گرامیان نژاد 1397 Geramiannejjad[at]energy.sharif.ir
97204886 سجاد نادرزاده 1397 Naderzade[at]energy.sharif.ir
97204897 ایران برزگر 1397 Barzegar[at]energy.sharif.ir
97204904 نوید ممبنی 1397 Mombeini[at]energy.sharif.ir
97204915 ژاله وطنی 1397 Vatani[at]energy.sharif.ir
97204926 پریا یوسفی 1397 p.Yousefi[at]energy.sharif.ir
97204937 حسین اورزمانی 1397 Avarzamani[at]energy.sharif.ir
97204948 ابراهیم عاکفی قاضیانی 1397 Akefi[at]energy.sharif.ir
97204959 رضا قاسم زاده لشت نشا 1397 Ghsemzade[at]energy.sharif.ir
97206168 سامان باباخانیان زاده 1397 Babakhanianzade[at]energy.sharif.ir
97206179 محمدمعین گل چین 1397 Golchin[at]energy.sharif.ir
97206181 حامد نوروزی 1397 Noroozi[at]energy.sharif.ir
97206192 حبیب اسماعیل اوغلی 1397 Esmailoghli[at]energy.sharif.ir
97206208 سینا ضرابی 1397 Zarabi[at]energy.sharif.ir
97206219 محمدبهزاد هادی 1397 m.Hadi[at]energy.sharif.ir
97206221 مهدی داودی 1397 Davoudi[at]energy.sharif.ir
97206232 میلاد قاسمی 1397 m.Ghasemi[at]energy.sharif.ir
97206243 محدثه کوچکی 1397 Koochaki[at]energy.sharif.ir
97206254 توحید نصیری 1397 Nasiri[at]energy.sharif.ir
97206265 سینا اسماعیلی 1397 Esmaili[at]energy.sharif.ir
97206276 سپیده اهنگری 1397 Ahangari[at]energy.sharif.ir
97206287 وحید رضایی 1397 v.Rezaei[at]energy.sharif.ir
97206298 زینب علیزاده بیاتی 1397 Alizadeh[at]energy.sharif.ir
97206316 فرزاد بهرامی باباحیدری 1397 Bahrami[at]energy.sharif.ir
97206327 سعید شریفی 1397 Sharifi[at]energy.sharif.ir
97206338 ملیحه حدیثی قمی 1397 Hadisi[at]energy.sharif.ir
97206349 الهام شاهرخی 1397 Shahrokhi[at]energy.sharif.ir
97206351 محمد قربانزاده 1397 Ghorbanzadeh[at]energy.sharif.ir
97206362 منیره محمودی 1397 Mahmoodie[at]energy.sharif.ir
97208509 محمدعلی حجازی 1397 Hejazi[at]energy.sharif.ir
97208511 میلاد احمدی نژاد 1397 Ahmadinejad[at]energy.sharif.ir
97208522 محمدحسین ارکان نیا 1397 Arkan[at]energy.sharif.ir
97208533 ملیحه اسماعیلی بوسجین 1397 m.Esmaeili[at]energy.sharif.ir
97208544 حسن جلیل زاده 1397 Jalilzade[at]energy.sharif.ir
97208566 غلامرضا رحیمی 1397 gh.Rahimi[at]energy.sharif.ir
97208577 محمد رستمی کمال اباد 1397 Rostami[at]energy.sharif.ir
97208599 بهروز نوری خانگاه 1397 Noori[at]energy.sharif.ir
97208606 امیرمحمد سعیدی 1397 Saeedi[at]energy.sharif.ir
97208617 احسان عبدالهی 1397 a.Abdollahi[at]energy.sharif.ir
97208628 محمد قنبری 1397 Ghanbari[at]energy.sharif.ir
97208639 ناهید ایزانلو 1397 Izanloo[at]energy.sharif.ir
97208641 مریم جوادی نیا 1397 Javadinia[at]energy.sharif.ir
97208652 الهام حسنی 1397 E.Hasani[at]energy.sharif.ir
97208663 پیمانه شیرازی 1397 Shirazi[at]energy.sharif.ir
97208674 علی یونسی 1397 Younesi[at]energy.sharif.ir
97208685 فائزه مسافری 1397 Mosaferi[at]energy.sharif.ir
97211454 ایمان ایوبی 1397 Ayoubi[at]energy.sharif.ir
97211465 صادق کاهه 1397 Kahe[at]energy.sharif.ir
97211487 پیمان خانی 1397 Khani[at]energy.sharif.ir
97211498 سیده طلیعه شهرستانی 1397 Shahrestani[at]energy.sharif.ir
97211516 علی اکبر رضازاده 1397 Rezazadeh[at]energy.sharif.ir
97211527 بهزاد زمانی پورقهرود 1397 Zamanipour[at]energy.sharif.ir
97211538 ابوالفضل زینتی 1397 Zinati[at]energy.sharif.ir
97211549 محمد طلائی 1397 Talaei[at]energy.sharif.ir
97211551 نوید اعتمادیه 1397 Etemadieh[at]energy.sharif.ir
97211562 علیرضا بیات 1397 Bayat[at]energy.sharif.ir
97211584 راضیه عبدالمحمدی 1397 Abdolmohamadi[at]energy.sharif.ir
شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
98201044 محمدجواد فلاح پور 1398 Mohammadjavad.fallahpour[at]energy.sharif.ir
98201077 پیمان براتی 1398 Peyman.barati[at]energy.sharif.ir
97204734 سعید بستان 1398 Saeed.bostan[at]energy.sharif.ir
98204469 مهدی ولی پور 1398 Mehdi.valipour[at]energy.sharif.ir
98204471 علیرضا ابراهیم زاده 1398 Alireza.ebrahimzadeh[at]energy.sharif.ir
98204482 علی اصغر اسدی 1398 Aliasghar.asadi[at]energy.sharif.ir
98204493 علی اسدی 1398 Ali.asadi[at]energy.sharif.ir
98204511 رضوان خدادادی 1398 Rezvan.khodadadi[at]energy.sharif.ir
98204522 حمیدرضا سلگی 1398 Hamidreza.solgi[at]energy.sharif.ir
98204533 اردوان سلیمانی 1398 ardavan.soleimani[at]energy.sharif.ir
98204544 پگاه کیوان 1398 Pegah.keyvan[at]energy.sharif.ir
98204555 حسن راعی 1398 Hasan.raei[at]energy.sharif.ir
98204566 معین شعبان پور 1398 Moein.shabanpour[at]energy.sharif.ir
98204577 جواد نظری علی آبادی 1398 Javad.nazarialiabadi[at]energy.sharif.ir
98204588 امین زاهدی مطلق 1398 Amin.zahedimotlagh[at]energy.sharif.ir
98204599 یاسر سجودی 1398 Yaser.sojoodi[at]energy.sharif.ir
98204606 سعید حجت 1398 Saeed.hojat[at]energy.sharif.ir
98204641 رحمت اله خواجه رفیعی 1398 Rahmat.rafeei[at]energy.sharif.ir
98204652 امیرمحمد محمدی 1398 Amir.mohammadi[at]energy.sharif.ir
98204663 رویا براتی 1398 Roya.barati[at]energy.sharif.ir
98204696 مهدی کریمی 1398 Mehdi.karimi[at]energy.sharif.ir
98204703 محمد ابراهیمی 1398 Mohammad.ebrahimi[at]energy.sharif.ir
98204714 علی حلاج اکباتان 1398 Ali.halaj[at]energy.sharif.ir
98204725 سارا استوار 1398 Sara.ostovar[at]energy.sharif.ir
98204736 حمیدرضا توسطی 1398 Hamidreza.tavasoti[at]energy.sharif.ir
98204747 میرمحمدرضا خالقی 1398 Mr.khaleghi[at]energy.sharif.ir
98204758 اشکان شهبازی 1398 Ashkan.shahbazi[at]energy.sharif.ir
98204769 محمد ماندگاری میبدی 1398 Mohammad.mandegari[at]energy.sharif.ir
98204793 مصطفی احمدی 1398 Mustafa.ahmadi[at]energy.sharif.ir
98204809 مهدی خطیریان 1398 Mehdi.khatirian[at]energy.sharif.ir
98204811 مریم خیری 1398 Maryam.kheiri[at]energy.sharif.ir
98204833 هانیه طباطبایی مرادی 1398 Hanieh.tabatabai[at]energy.sharif.ir
98204844 اشکان عبدشاهی 1398 Ashkan.abdshahi[at]energy.sharif.ir
98204866 امیرحسین ویزان 1398 Amirhosein.wizan[at]energy.sharif.ir
98204877 رسول محمدی 1397 Rasoul.mohammadi[at]energy.sharif.ir
98204888 ستاره منصوری 1398 setare.mansouri[at]energy.sharif.ir
98204899 مرتضی سرزهی 1398 Morteza.sarzahi[at]energy.sharif.ir
98204917 امیر ملامحمدی صدفی 1398 amir.sadafi[at]energy.sharif.ir
98204928 سعید میرزایی 1398 Saeed.mirzai[at]energy.sharif.ir
98204939 سجاد بالفروش 1398 Sajjad.balforoosh[at]energy.sharif.ir
98204941 محسن باقری 1398 Mohsen.bagheri[at]energy.sharif.ir
98204952 حمیدرضا کبیرسلطان 1398 Hamidreza.kabir[at]energy.sharif.ir
98204963 آرمین خزائی 1398 Armin.khazaei[at]energy.sharif.ir
98204974 امیرفرزین نیکخواه 1398 Amir.nikkhah[at]energy.sharif.ir
98204985 مهران احمدپور 1398 Mehran.ahmadpour[at]energy.sharif.ir
98204996 محمدرضا احمدی 1398 Mohammadreza.ahmadi[at]energy.sharif.ir
98205002 مجتبی کرمی 1398 Mojtaba.karami[at]energy.sharif.ir
98205024 میلاد صفابخش 1398 Milad.safabakhsh[at]energy.sharif.ir
شماره دانشجویی نام نام خانوادگی سال ورود پست الکترونیک
99200471 علیرضا قادرتوتونچی 1399 a.ghadertotonchi[at]energy.sharif.ir
99200493 گلناز افشون 1399 golnaz.afshoon[at]energy.sharif.ir
99200511 ارمغان سلیمانیان 1399 armaghan.solemanian[at]energy.sharif.ir
99200522 جعفر عالم گیر 1399 jafar.alamgir[at]energy.sharif.ir
99204319 علی اروانه 1399 ali.arvaneh[at]energy.sharif.ir
99204321 محمد ساکی 1399 mohammad.saki[at]energy.sharif.ir
99204332 میثم عبدلی 1399 meisam.abdoli[at]energy.sharif.ir
99204343 محمد قاسمی نورعینی 1399 mohammad.ghasemi[at]energy.sharif.ir
99204354 سیدمحمدرضا صفوی 1399 smr.safavi[at]energy.sharif.ir
99204376 حامد علی اکبرلو 1399 hamed.aliakbarloo[at]energy.sharif.ir
99204387 فاطمه جعفری ایمان 1399 fatemeh.jafari[at]energy.sharif.ir
99204398 کامیار محمدزاده رودکیان 1399 k.mohammadzadeh[at]energy.sharif.ir
99204405 فاطمه قهرمانی اقبلاغ 1399 fatemeh.ghahremani[at]energy.sharif.ir
99204416 فائزه کربلائی 1399 f.karbalaei[at]energy.sharif.ir
99204427 پارمیس کیانی 1399 parmis.kiani[at]energy.sharif.ir
99204438 مرتضی کلی وندی 1399 morteza.kolivandi[at]energy.sharif.ir
99204449 مسعود کیشانی فراهانی 1399 masoud.kishanifarahani[at]energy.sharif.ir
99204451 فاطمه درخشان محبوب 1399 fatemeh.derakhshan[at]energy.sharif.ir
99204462 علی حبیبی 1399 ali.habiby[at]energy.sharif.ir
99205383 سالار سلیمی کردلر 1399 salar.salimi[at]energy.sharif.ir
99205394 کامران عالیمردانی گله گردی 1399 kamran.alimardani[at]energy.sharif.ir
99205401 رضا منتهائی 1399 reza.montahaei[at]energy.sharif.ir
99205412 محمدحسن امام پورچاکری 1399 mh.emamporchakeri[at]energy.sharif.ir
99205423 فاطمه صانعی پور 1399 fatemeh.saneipour[at]energy.sharif.ir
99205434 ساینا جماعتی 1399 sayna.jamaati[at]energy.sharif.ir
99205456 مونا ربانی 1399 mona.rabbani[at]energy.sharif.ir
99205672 مهدی همایی نژاد 1399 mahdi.homayenezhad[at]energy.sharif.ir
99205694 مهرداد حیدری 1399 mehrdad.heidary[at]energy.sharif.ir
99205701 سیدحسین پورحسینی 1399 sh.pourhoseini[at]energy.sharif.ir
99205712 سامان عیسی وند 1399 saman.isvand[at]energy.sharif.ir
99205723 آرام چهر زارع 1399 aramchehr.zare[at]energy.sharif.ir
99205734 علیرضا سلیمانی 1399 alireza.soleimani[at]energy.sharif.ir
99207243 پوریا راستگو 1399 porya.rastgoo[at]energy.sharif.ir
99207254 هاشم رستمی 1399 hashem.rostami[at]energy.sharif.ir
99207298 زهرا فرحزادی 1399 zahra.farahzadi[at]energy.sharif.ir
99207305 امیرحسین کلانتری 1399 amirhossein.kalantari[at]energy.sharif.ir
99207316 مهسا عطارد 1399 mahsa.atarod[at]energy.sharif.ir
99207327 امیرسالار عبدالغفاری 1399 a.s.abdulghaffari[at]energy.sharif.ir
99207338 آرمان ابریشم باف 1399 arman.abrishambaf[at]energy.sharif.ir
99207349 علی آقاداداشی 1399 ali.aghadadashi[at]energy.sharif.ir
99207351 محمدسعید صفاییان 1399 ms.safaian[at]energy.sharif.ir
99207362 امیرمحمد علی حسینی 1399 am.alihosseini[at]energy.sharif.ir
99207373 زهره ثقفی 1399 zohre.saghafi[at]energy.sharif.ir
99209328 امیر شاه محمدی 1399 a.shahmohammadi[at]energy.sharif.ir
99209339 فرزاد فرزادپور 1399 farzad.farzadpour[at]energy.sharif.ir
99209341 بهروز مهدی زاده خرمی 1399 behrouz.mehdizadeh[at]energy.sharif.ir
99209352 تبسم میرشکارزاده 1399 tabassom.mirshekarzad[at]energy.sharif.ir
99209363 محمدعلی اسلامی 1399 mohammadali.eslami[at]energy.sharif.ir
99209374 همایون حسنوند 1399 homayoun.hasanvand[at]energy.sharif.ir
99209385 علی محمد دشوارگر 1399 alimohammad.doshvargar[at]energy.sharif.ir
99209396 میریوسف میرسیفی 1399 miryousef.mirseifi[at]energy.sharif.ir
99209403 امیرحسین نقیان 1399 a.naghian[at]energy.sharif.ir
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu