۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۴۶:۵۷

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

آموزش

دانشکده مهندسی انرژی در حال حاضر برگزار کننده رشته های زیر در مقطع تحصیلات تکمیلی است :

 1- کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، در چهار گرایش:

 • مهندسی راکتور
 • چرخه سوخت هسته ای
 • کاربردپرتوها و رادیوایزوتوپها
 • مهندسی پرتوپزشکی    

برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی هسته ای کلیک کنید.

2- کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی، در سه گرایش:

 • سیستمهای انرژی
 • فناوریهای انرژی
 • انرژی و محیط زیست

برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی (ورودی های سال های 97 و 98 ) کلیک کنید.

برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی (ورودی های سال 99) کلیک کنید.

برای دریافت بروشور چکیده برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی (ورودی های سال 1400) کلیک کنید.

برای دریافت بروشور معرفی رشته مهندسی سیستم های انرژی کلیک کنید.

3- دکترای مهندسی انرژی هسته ای  4- دکترای مهندسی سیستمهای انرژی

 1. برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
 2. برنامه آموزشی دکتری مهندسی انرژی هسته ای
 3. برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
 4. برنامه آموزشی دکتری مهندسی سیستم های انرژی

دانشکده مهندسی انرژی درحال حاضر دردو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان دانشجویان مستعد و علاقه مند دانشجو می پذیرد.

 • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu