۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۵:۱۸:۵۱

EN

فرم ها
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

آئین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

2کارشناسی ارشدضوابط و مقررات داخلی دوره کارشناسی ارشد 1400
ردیف مقطع عنوان فرم دریافت فایل
1 کارشناسی ارشد آیین نامه های کارشناسی ارشد و دکتری آیین نامه
3 کارشناسی ارشد ضوابط و مقررات داخلی دوره کارشناسی ارشد 99
4 دکتری دستورالعمل دانشکده جهت احراز شرایط دفاع از رساله
5 دکتری فرآیند صدور مجوز دفاع
6 دکتری فلوچارت فرآیند صدور مجوز دفاع از رساله دکتری
 
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu