تماس با ما

تهران - خیابان آزادی - خیابان حبیب الهی - خیابان شهید قاسمی - ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف - نبش کوچه شهید تیموری - دانشکده مهندسی انرژی

 

دفتر دانشکده
 
تلفن و نمابر 021-66166101-2
پست الکترونیک doee_office[at]energy.sharif.edu
دفتر تحصیلات تکمیلی
 
تلفن
021-66166113
پست الکترونیک
دفتر گروه های آموزشی
 
تلفن
021-66166116
پست الکترونیک